Welcome to the website of Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski Attorneys At Law.

About us

Our law firm was established in 2010 by Marcin Włodarczyk, Leszek Ziomek and Filip Wojciechowski. Since the very beginning we’ve been based in Warsaw but provided our services across the country.

We advise exclusively practical solutions preserving high standards of ethics and professional conduct

Our civil liability is covered by non-standard insurance.

News

30
Nov

Sprawa o zwrot kwot pobranych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie o syg. I C 1278/15 orzekł o obowiązku zwrotu przez Bank Millenium S.A. na rzecz klientów kancelarii kwot pobranych jako ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w wypadku umowy kredytu hipotecznego. Sąd uznał, iż kwestionowane zapisy wzorca umownego, w oparciu o które Bank pobrał od powodów dochodzone pozwem opłaty, kształtują prawa i obowiązki powodów-konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami , rażąco naruszając ich interesy a zarazem postanowienia te nie określają głównych świadczeń stron.
25
Mar

Wygrana w sprawie o opłaty półkowe

Please be informed that on 25th March 2015 the Appeal Court in Warsaw (file ref. no I ACa 1170/14) ruled in favour of our Client, K.K.K. R. Kopiecki, Cz. Gawryszewski Sp. j. and ordered Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. to pay back the plaintiff previously collected shelf fees - a total amount of over 5,5 mln PLN. The verdict is final and legally binding.

In media

Surowsze kary za niebezpieczne wyroby Tylko ośmiu przedsiębiorców w ciągu dwóch lat odpowiedziało karnie za produkty niespełniające norm bezpieczeństwa. Resort gospodarki zaostrza kurs.
Source: Dziennik Gazeta Prawna Author: Joanna Kowalska Date: 2015-03-27
Trudno ukarać sklep za brak ceny Zmiana w sposobie wymierzania kar przedsiębiorcom utrudnia nie tylko kontrole, ale też szybkie reagowanie na zgłoszenia konsumentów Zmiana w sposobie wymierzania kar przedsiębiorcom utrudnia nie tylko kontrole, ale też szybkie reagowanie na zgłoszenia konsumentów
Source: Dziennik Gazeta Prawna Author: Joanna Kowalska Date: 2015-01-27